Вакантні посади

Харківський  національний  технічний  університет  сільського  господарства  імені Петра Василенка

оголошує конкурс на заміщення посад:

Завідувача кафедри   будівництва та цивільної інженерії

 Професора кафедри агротехнологій та екології

-1,0

-1,0

Доцента кафедри:

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

обліку та аудиту

будівництва та цивільної інженерії

транспортних технологій і логістики

обладнання інжинірингу переробних та харчових виробництв

 ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін

фізики і теоретичної механіки

організації виробництва, бізнесу та менеджменту

технічних систем і технологій тваринництва ім. Б.П. Шабельника

 

-1,0

-2,0

-3,0

-2,0

-1,0

-2,0

-1,0

-1,0

-1,0

Старшого викладача кафедри:

електропостачання та енергетичного менеджменту

вищої математики

 

-1,0

-1,0

Асистента кафедри :

будівництва та цивільної інженерії

безпеки життєдіяльності та права

 

-1,0

-0,25

електропостачання та енергетичного менеджменту

-1,0

автоматизованих електромеханічних систем

-1,0

підприємництва,торгівлі та біржової діяльності

-0,25

технологій переробних і харчових виробництв

-1,0

технічних систем і технологій тваринництва ім. Б.П. Шабельника

-1,0

тракторів і автомобілів

-1,0

Претенденти на заміщення вакантних посад подають до відділу кадрів заяву про участь у конкурсі, написану власноруч; список наукових праць; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років; копії документів про освіту, вчене звання та науковий ступінь; звіт про виконану роботу.

Подавати  документи  та звертатися за довідками до відділу кадрів за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44 кім.111. Телефон: 717 - 42 – 60.

Прийом заяв до 07 березня 2019 року.

 
 
Харківський  національний  технічний  університет  сільського  господарства імені Петра Василенка
 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади директора Вовчанського коледжу   Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Прийом заяв проводиться до 24 лютого 2019 року. До заяви необхідно додати: копії документів про освіту, копію паспорта громадянина України, копію трудової книжки.

Подавати  документи до відділу кадрів Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44 кім.111. Додаткова інформація за телефоном  717-42–60.

 

Вакантні посади (архів)