Вакантні посади

Харківський  національний  технічний  університет  сільського  господарства імені Петра Василенка

оголошує конкурс на заміщення посад:

 

Завідувача кафедри:

 

Економіки та маркетингу

-1,0

Професора кафедри:

 

Агрологістики і управління ланцюгами постачань

- 1,0

Безпеки життєдіяльності та права

- 1,0

Електропостачання та енергетичного менеджменту

- 1,0

Організації виробництва, бізнесу та менеджменту

- 0,25

Тракторів і автомобілів

- 1,0

Технічних систем і технологій тваринництва ім. Б.П. Шабельника

- 1,0

Фізики і теоретичної механіки

- 1,0

Доцента кафедри:

 

Автоматизованих електромеханічних систем

- 1,0

Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

- 1,0

Агротехнологій та екології

- 1,0

Безпеки життєдіяльності та права

- 2,0

Біомедичної інженерії та теоретичної електротехніки

- 2,0

Вищої математики

- 1,0

Деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу

- 1,0

Економіки та маркетингу

- 2,0

Електропостачання та енергетичного менеджменту

- 4,0

Мехатроніки та деталей машин

- 0,75

Мовної підготовки

- 2,0

Надійності, міцності та технічного сервісу машин імені В.Я. Аніловича

- 1,0

Обліку та аудиту

- 1,0

Обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв

- 2,0

Оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова

- 0,75

Організації виробництва, бізнесу та менеджменту

- 2,0

Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

- 1,0

Сільськогосподарських машин

- 1,0

Технологічних систем ремонтного виробництва

- 2,0

Тракторів і автомобілів

- 1,0

Транспортних технологій і логістики

- 2,0

Фізики і теоретичної механіки

- 2,0

Старшого викладача кафедри:

 

Автоматизованих електромеханічних систем

- 2,0

Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

-0,25

Агрологістики і управління ланцюгами постачань

- 2,75

Агротехнологій та екології

- 0,75

Біомедичної інженерії та теоретичної електротехніки

- 1,0

Вищої математики

- 1,0

Деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу

- 0,5

Економіки та маркетингу

- 1,25

Електропостачання та енергетичного менеджменту

- 1,0

Інтегрованих електротехнологій та процесів

- 1,0

Мехатроніки та деталей машин

- 3,0

Мовної підготовки

- 2,0

Обліку та аудиту

- 1,0

Обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв

- 0,75

Оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова

-0,75

Організація виробництва, бізнесу та менеджменту

- 1,25

Технологій переробних і харчових виробництв

- 2,0

Фізики і теоретичної механіки

- 1,0

Фізичної культури та спорту

- 1,0

ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін

- 1,0

Асистента кафедри:

 

Агротехнологій та екології

- 0,25

Автоматизованих електромеханічних систем

- 1,0

Деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу

- 0,75

Електропостачання та енергетичного менеджменту

- 1,0

Кібернетики

- 0,75

Організація виробництва, бізнесу та менеджменту

- 1,0

Оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова

- 1,0

Обладнання та інжинірингу переробних і харчових виробництв

- 1,0

Технології матеріалів

- 0,5

Фізичної культури та спорту

- 0,75

 

Претенденти на заміщення вакантних посад подають до відділу кадрів заяву про участь у конкурсі, написану власноруч; список наукових праць; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років; копії документів про освіту, вчене звання та науковий ступінь; звіт про виконану роботу.

Подавати  документи  та звертатися за довідками до відділу кадрів за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44. Телефон: 717 - 42 – 60.

Прийом заяв до 23 травня  2019 року.

Вакантні посади (архів)