Вакантні посади

Харківський  національний  технічний  університет  сільського  господарства  ім. Петра Василенка оголошує конкурс на заміщення посад:

 1. Доцента кафедри:
  • ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін
  • агротехнологій та екології
  • тракторів і автомобілів
  • сільськогосподарських машин
  • автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
  • технічних систем і технологій тваринництва ім. Б.П. Шабельника
  • технологічних систем ремонтного виробництва
  • фізики і теоретичної механіки
  • деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу
  • економіки та маркетингу

 

– 1,25

 

– 1,75

– 0,75

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 1,0

– 2,0

– 1,0

 1. Старшого викладача кафедри:
  • економіки та маркетингу
  • тракторів і автомобілів
  • безпеки життєдіяльності та права
  • автоматизованих електромеханічних систем
  • вищої математики
  • мовної підготовки

 

– 0,75

– 0,5

– 1,0

– 1,0

– 1,25

– 1,0

 1. Викладача кафедри:
 • транспортних технологій і логістики

 

– 1,0

 1. Асистента кафедри:
  •  тракторів і автомобілів
  • безпеки життєдіяльності та права
  • деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу
  • обладнання та інжинірингу, переробних і харчових виробництв
  • мовної підготовки

 

– 1,0

– 1,75

– 1,25

– 1,0

– 1,0

 

Претенденти на заміщення вакантних посад подають до відділу кадрів заяву про участь у конкурсі, написану власноруч; список наукових праць; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років; копії документів про освіту, вчене звання та науковий ступінь; звіт про виконану роботу.

Подавати  документи  та звертатися за довідками до відділу кадрів за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44 Телефон: 717 - 42 – 60.

Прийом заяв до 21 серпня 2018 року.

 

Вакантні посади (архів)