Ректор

Кафедра економіки та маркетингу

Завідувач кафедри: ОНЕГІНА Вікторія Михайлівна, професор, доктор економічних наук
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44, к. 318, 314 (3 поверх)
Телефон: (057) 716-41-74
e-mail: ekonomic2016@gmail.com

Кафедра економіки та маркетингу є випускаючою кафедрою за спеціальностями: Економіка  та  Маркетинг


П’ять причин успішного вибору спеціальності "Економіка"

Хто такий економіст очима першокурсника?

Ми навчаємо розуміти економіку бізнесу, країни, свііту!

Гарні новини для студентів ННІ БМ! Завдяки плідної співпраці ХНТУСГ імені Петра Василенка і Словацького аграрного університету студенти ННІ БМ одержали можливісь бескоштовного навчання у Словацькому аграрному університеті за спеціальностями "міжнародна торгівля сільськогосподарською продукцією" (бакалаврат), "економіка бізнесу (магістратура). Більш детальна інформація у файлі, що додається - тут

Історія кафедри економіки та маркетингу у Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка розпочалась у 1948 році, коли у Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ) для забезпечення економічної підготовки майбутніх інженерів було відкрито кафедру «Економіки і організації сільськогосподарського виробництва».

Ринкові реформи зумовили зміни в економічній освіті. Наказом ректора ХІМЕСГ від 26.05.1992 р. на основі реорганізації кафедр «Економіки і організації сільськогосподарського виробництва» та «Економічної теорії» було створено кафедру «Економіки, бізнесу і маркетингу». Завідувачем кафедри економіки, бізнесу і маркетингу було обрано члена-кореспондента УААН, д.е.н., професора В.Я. Амбросова.

Відкриття в 1997 р. в університеті факультету менеджменту (на якому було розпочато підготовку фахівців зі спеціальностей економіка підприємства, облік і аудит, менеджмент організацій) призвело до подальших реорганізацій економічних кафедр. У 1999 р. кафедру «Економіки, бізнесу і маркетингу» було поділено на кафедри «Обліку і аудиту», яку очолив член-кореспондент УААН, д.е.н. професор  В.Я. Амбросов,  і  «Економіки  та  маркетингу»,  яку очолив  д.е.н., професор     В.Г. Рижков (1930-2012 рр.), видатний вчений у галузі економіки сільського господарства, праці якого з економіки тваринництва добре відомі науковій спільноті. З 2009 р. кафедру «Економіки та маркетингу» очолює д.е.н., професор В.М. Онегіна, яка у 2008 р. захистила докторську дисертацію. В.М. Онегіна є автором більше 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 5 монографій, 8 навчальних посібників. В.М. Онегіна проходила стажування в університетах США, брала участь у багатьох наукових конференціях, форумах, симпозіумах, у т.ч. в Нідерландах, Німеччині, Російській Федерації, Південно-Африканській Республіці, Угорщині, Словачині, Польщі, США.

Викладачі кафедри «Економіки та маркетингу» проводять заняття з 45 навчальних дисциплін, в т.ч. з економічної теорії, історії економіки та економічної думки, макроекономіки, мікроекономіки, державного регулювання економіки, регіональної економіки, національної економіки, економіки підприємства, цінової політики, економіки сільського господарства, економіки і організації інноваційної діяльності, управління потенціалом підприємства, управління конкурентоспроможністю підприємства, економічної безпеки підприємства, економіки аграрного виробництва, економіки якості, економіки агроенергосервісу, маркетингу, міжнародного маркетингу, міжнародної економіки, міжнародних економічних відносини, зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Зміст освітніх програм за спеціальністтю економіка:

                                   ОР Магістр                                                                                            ОР Бакалавр                              

                                                

В 2017-2018 рр. у складі кафедри 2 доктори та 14 кандидатів економічних наук.

За останні 3 роки аспіранти кафедри захистили 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

Склад кафедри економіки та маркетингу

            

Онегіна                                                                 Мандич                                                                 Батюк                                                                                                   
Вікторія Михайлівна                                         Олександра Валеріївна                                      Лариса Андріївна                                               
д.е.н., професор                                                 д.е.н., професор                                                   к.е.н., доцент                                                       
viconeg1511@gmail.com                                   ivashchenkoolexandra@gmail.com                    larisa_batyuk@mail.ru     
Google Scholar  ORCID                                      Google Scholar  ORCID                                          Google Scholar  ORCID
     
      
 
 Шибаєва                                                             Ткаченко                                           Кравченко 
 Наталія Володимирівна                                  Світлана Євгенівна                         Ольга Михайлівна   
 к.е.н., доцент                                                     к.е.н., доцент                                     к.е.н., доцент
 shibaevanv2907@gmail.com                          afina2701@gmail.com                     olga0804kravchenko@gmail.com                                 
Google Scholar  ORCID                                     Google Scholar  ORCID                    Google Scholar  ORCID
 
 
              
 
 
                Вітковський                                                  Антощенкова                                                Квятко    
               Юрій Петрович                                              Віталіна Володимирівна                             Тетяна Миколаївна  
                к.е.н., доцент                                                 к.е.н., доцент                                                 к.е.н., доцент 
             petrovi4ua1@ukr.net                                        vitalina.tiaxntusg@gmail.com                    ha170385@ ukr.net 
            Google Scholar  ORCID                                     Google Scholar  ORCID                                  Google Scholar  ORCID
 
 
          
 
            Бабан                                                                Морозов                                                            Кравченко
            Тетяна Олександрівна                                   Володимир Іванович                                      Юлія Миколаївна   
              к.е.н., доцент                                                  к.е.н., ст. викладач                                           к.е.н., старший викладач
              zookakadu@ukr.net                                         morozov.ukraine@gmail.com                         kravchenko74@ukr.net
           Google Scholar  ORCID                                       Google Scholar  ORCID                                    Google Scholar  ORCID
 
 
          
 
Богданович                                                            Шебанова                                                           Анісімова                                                         
Ольга Анатоліївна                                                Ольвія Олегівна                                                Ольга Вікторівна                                             
ст. викладач                                                           ст. викладач                                                       к.е.н., асистент                                               
olgsunny902@gmail.com                                      olviyasch@ukr.net                                             anisimova_o.v.@ukr.net                                                            
Google Scholar  ORCID                                          Google Scholar  ORCID                                       Google Scholar  ORCID
 
 
      
 
   Чумакова                                                                    Мартиненко
   Людмила Олексіївна                                                Вікторія Михайлівна
   ст. лаборант                                                                ст. лаборант
   nikolenko_1981mail.ua                                             mavik21@ukr.net
 

Випускники спеціальності «Економіка підприємства» успішно працевлаштовуються в сільськогосподарських, промислових, торгівельних підприємствах, банківських та інших фінансових установах, обласних і районних державних адміністраціях, організовують власний бізнес.

Наші випускники - наша гордість!

      

Важливою складовою роботи кафедри є наукова робота. Темами основних наукових досліджень викладачів кафедри є:
- державне регулювання економіки та агарна політика;
- фіскальна та грошово-кредитна політика; 
- особливості економічної поведінки суб’єктів господарювання в умовах ринкової трансформації;
- стимулювання та оплата праці;
- використання лізингових технологій для оновлення основного капіталу підприємств;
- підвищення економічної ефективності технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств; 
- удосконалення економічних відносин між сільськогосподарськими та молокопереробними підприємствами, підвищення ефективності виробництва молока;
- управління маркетингом;
- підвищення ефективності овочівництва та управління конкурентоспроможністю та якістю в овочівництві;
- підвищення економічної ефективності діяльності підприємств-виробників продукції свинарства;
- експортний потенціал виробництва зерна;
- розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації;
- інноваційна стратегія сільськогосподарських підприємств;
- стратегія сільськогосподарських підприємств в умовах економічних криз;

- технології аграрного ризик-менеджменту.

Лише за останні 5 років викладачами кафедри було підготовлено більше 1000 наукових статей, 50 навчальних посібників та навчально-методичних розробок, численні доповіді для наукових конференцій, форумів, симпозіумів. Наукові роботи студентів, підготовлені під керівництвом викладачів кафедри, визнавалися кращими на Всеукраїнських та міських конкурсах. Наукові розробки викладачів та аспірантів кафедри використовуються в сільськогосподарських підприємствах, районних та обласних державних адміністраціях, Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

      

Ознайомитись зі специфікою майбутньої спеціальності, закріпити та поглибити отримані знання в процесі теоретичного навчання, набути необхідні навички та уміння для застосування їх у виробничій діяльності студенти нашої спеціальності мають можливість безпосередньо на підприємствах агропромислового комплексу, як в Україні, так і в Німеччині, Польщі, Данії, Швейцарії, Великобританії та ін. країнах.

Кафедра економіки та маркетингу       Кафедра економіки та маркетингу    

Кафедра економіки та маркетингу підтримує тісні робочі зв’язки з колегами з університетів США, Республіки Білорусь, Німеччини, Словачини, Польщі, Нідерландів. Майже всі викладачі кафедри пройшли закордонне стажування.

Міжнародне співробітництво

   

Гордістю кафедри є наукові й спортивні досягнення багаторазової рекордсменки Радянського Союзу, призера чемпіонатів світу та Європи з плавання – к.е.н., доцента Н.В. Шибаєвої.

Створити в студентських групах атмосферу доброзичливості та дружньої підтримки, відчути позитивну енергію студентського життя допомагають викладачі кафедри, які є кураторами студентських груп.