Ректор

Кафедра ЮНЕСКО “Філософія людського спілкування” та соціально-гуманітарних дисциплін

Завідувач кафедри:Моісєєва Наталія Іванівна, кандидат філософських наук, доцент

Адреса: 61002, м. Харків, вул.Алчевських 44, к. 210, (2 поверх)

Телефон:(057) 7-164-156

e-mailkntusgunesco96@gmail.com

Соціальні мережі: https://www.facebook.com/groups/111285896354990/ 

Кафедра є структурною одиницею ННІ бізнесу і менеджменту

Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти є невід’ємною складовою підготовки фахівців високого професійного рівня. Саме університет готує еліту суспільства, зобов’язану зберігати і продукувати духовні цінності.

Серед кафедр Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка особливою та унікальною є кафедра ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін, яка займає гідне місце серед кафедр ЮНЕСКО України.

Кафедра ЮНЕСКО заснована у травні 1996 травні, коли була підписана угода між Генеральним директором ЮНЕСКО та ректором Харківського державного технічного університету сільського господарства (зараз – ХНТУСГ). Завідувачами Кафедри у різні роки були професор, ініціатор створення та засновник академік ВШ України Руденко Д. І. (1996–2001), професор Карпенко І. В. (2002), професор Бурова О. К. (2002–2007), професор Завєтний С. О. (2007–2017). З липня 2017 року Кафедру очолює кандидат філософських наук, доцент Моісєєва Н. І.

Склад кафедри: 2 професори, 11 доцентів, 1 старший викладач.

Одним із головних напрямів науково-практичної діяльності Кафедри є створення комплексної методології форм людського спілкування, що об’єднала філософські, лінгвістичні, психологічні, соціологічні, політологічні, історичні концепції та парадигми в практичному ракурсі. Темами наукових досліджень є філософсько-соціологічне осмислення проблем сучасності; питання гуманізації та гуманітаризації вищої освіти. Особливе місце займає національно-патріотичне виховання молоді.

Кафедрою щорічно проводяться дві Міжнародні науково-практичні конференції та дві Всеукраїнські студентські конференції.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науковому житті Харкова, України та Європи. З 2008 року Кафедра спільно з Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна є засновником щорічного науково-практичного журналу «Філософія людського спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація», що об’єднує як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Протягом свого існування кафедра ЮНЕСКО випускає міжнародну серію монографій «Філософія мови: у межах та поза межами».

На особливу увагу заслуговують дослідження Кафедри, пов’язані з творчою спадщиною видатного українського філософа Г. С. Сковороди. У межах договору про співпрацю з Національним літературно-меморіальним музеєм Г. С. Сковороди проводяться конференції, присвячені висвітленню ідей українського мислителя в контексті сучасності. До цієї роботи активно залучаються й студенти університету (Студентські Сковородинівські читання).

Викладачами кафедри здійснюється міжнародне співробітництво та закордонне стажування. Кафедра підтримує міжнародні наукові програми й наукову діяльність з іноземними організаціями. З 1992 року Кафедра реалізує програму UNITWIN/UNESCO Chairs як одна з учасниць мережі спеціальних кафедр у ЗВО різних країн світу.

Заслуговують на увагу монографії, видані протягом останніх років «Культура педагога» (С. О. Завєтний, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов, Л. М. Тіщенко, Харків, 2015.); «Соціально-комунікативна діяльність як історико-суспільна практика» (Моісєєва Н. І., Харків, 2015) ; «Философия взаимодействия: кафедра ЮНЕСКО «Философия человеческого общения» от рождения до наших дней: теория и практика» (Д. І. Мазоренко, В. І. Жила, С. О. Завєтний, О. С. Пономарьов, А. В. Жиленко, Харків, 2016), «Культура педагогічного спілкування» (В. І. Жила, С. О. Завєтний, О. С. Пономарьов, Харків, 2016), «Медіа і філософія: грані взаємодії» (за ред. Дениско Л. М., Завєтного С. О., Харків, 2017), «Торгівля в Харкові в роки НЕПу (1921–1929 рр.): економіка та повсякденне життя» (Скубій І.В., Харків, 2017).

Традиції науково-дослідної роботи продовжує й розвиває студентська молодь. На кафедрі діє науковий студентський історико-політологічний дискусійний клуб «Діалог» з обговорення актуальних історико-політичних питань сьогодення та студентський постійно діючий філософський методичний семінар «Ейдос». Студенти під керівництвом викладачів кафедри беруть участь у наукових конкурсах, олімпіадах, форумах, конференціях.

Основними напрямами університетської роботи Кафедри є викладання гуманітарних дисциплін студентам, впровадження в практику освіти відповідного науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, розробка нових освітянських програм гуманітарного напряму у технічному ЗВО та здійснення наукових досліджень.

На кафедрі викладаються такі дисципліни як «Історія України», «Філософія», «Політологія», «Історія інженерної діяльності», «Соціологія», «Психологія», «Філософія людського спілкування», «Педагогіка та методика викладання у вищій школі», що формують творчу особистість, котра є патріотом своєї країни. Освоєння дисциплін гуманітарного циклу має на меті формування загально-культурної та професійної компетенції, що необхідні для успішної професійної діяльності.

Із метою безперервної філософської освіти на кафедрі викладається курс «Філософія людського спілкування», пріоритетним завданням якого є дослідження проблем людської взаємодії й толерантності, а також глибинне філософське осмислення проблем сучасності.

При кафедрі ЮНЕСКО діє Школа практичної філософії з поглибленим вивченням соціально-гуманітарних дисциплін, після закінчення якої студенти отримують відповідні сертифікати.

З 2017 року на кафедрі відкрита спеціальність 242 "Туризм" за освітньою програмою бакалавр.

Співробітники кафедри очолюють Комітет у справах молоді і спорту, який координує, організовує та контролює виховну роботу в університеті; Центр гендерної освіти, основним завданням якого є реалізація гендерної політики, впровадження гендерних підходів в освіті; Психологічну службу університету, яка здійснює психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, виставково-музейний комплекс, що долучає до історичної спадщини та сприяє формуванню громадянської позиції.

Плідна робота кафедри відзначена чисельними нагородами, грамотами, подяками

.    

Професор С. А. Завєтний нагороджений дипломом «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач гуманітарних дисциплін», Почесною грамотою Міністерства аграрної політики України, дипломом лауреата творчої премії міськвиконкому «Премія імені Г. С. Сковороди», знаком «Відмінника аграрної освіти» та вищою нагородою Національної академії педагогічних наук України – медаллю К. Д. Ушинського.

Серед досягнень викладачів кафедри:  

1.Подяка Міністерства аграрної політики та продовольства України.

2.Подяка Харківського міського голови.

3.Почесна грамота Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

4.Почесна грамота Професійної спілки працівників агропромислового комплексу України.

5.Подяка Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

6.Подяка Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

7.Почесна грамота Харківського обласного олімпійського комітету.

8.Подяка Національного літературно-меморіального музею Г. Сковороди.

9.Подяка Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Харківської обласної організації.

10.Почесна грамота Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна».

11.Почесні грамоти Харківського національного технічного університету імені П. Василенка.

  

       

       

 

Моісєєва Наталія Іванівна

Завідувач кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філософських наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: філософія спілкування, педагогіка та методика викладання у вищій школі, проблеми духовного і фізичного розвитку молоді, гендерні питання в України, виховна робота у ЗВО та студентське самоврядування, соціальні проблеми сучасної молоді та перспективи їх вирішення, соціально-комунікативна діяльність та комунікативні практики, філософія туризму.

Навчальні дисципліни: «Філософія людського спілкування», «Педагогіка та методика викладання у вищій школі», «Філософія туризму», «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО».

Є автором та співавтором 3 монографій, автором близько 100 наукових статей.

Email: n.i.moiseeva1@gmail.com

 

 

 

 

 

Бондар Наталя Олександрівна

  кандидат історичних наук, доцент

  Сфера наукових інтересів: краєзнавчо-туристична діяльність, українські політичні партії на початку ХХ ст., політичне життя Харківщини в роки революції та громадянської війни 1917–1921.

  Автор близько 40 наукових статей.

  Навчальні дисципліни: «Історія України», «Політологія», «Краєзнавчо-туристична діяльність», «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО».

  Email: nbon79@gmail.com

 

Воронянський Олександр Володимирович

  кандидат історичних наук, професор

  Сфера наукових інтересів: історія, політична система сучасної України, питання національної безпеки та її історико-політологічне осмислення.

  Автор більше 300 наукових публікацій, 8 підручників та навчальних посібників з грифом МОН та МО України. Автор і співавтор 2 монографій.

  Навчальні дисципліни: «Політологія», «Країнознавство», «Політологія з модулем Україна, Європа, світ», «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО».

  Email: voronyansky@gmail.com

 

  Данченко Ірина Олексіївна

  кандидат  педагогічних наук, доцент

  Керівник Психологічної служби університету.

  Сфера наукових інтересів: теоретичні і методичні основи формування соціальної зрілості студентів у навчально-виховному процесі, психологічний супровід навчально-виховного процесу.

  Автор близько 80 наукових статей.

  Навчальні дисципліни: «Філософія людського спілкування», «Педагогіка та методика викладання у вищій школі», «Психологія», «Демографія», «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО».

  Email: irinadanchenco@gmail.com

  Кобченко Юрій Федорович

  кандидат географічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: рекреаційна географія, прикладна кліматологія з метою рекреації, туристично-краєзнавча робота, краєзнавчий аспект ландшафтних досліджень.

Автор більше 70 публікацій.

Навчальні дисципліни: «Географія туризму», «Рекреаційні комплекси України», «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО»

Email: yuthed@yahoo.com

 

Кулішенко Тамара Юріївна

кандидат політичних наук, доцент

Сфера наукових  інтересів: політичні інститути сучасної України, децентралізація державної влади в Україні (політологічний аспект), феномен асиметричного обміну в процесі становлення владних відносин.

Навчальні дисципліни: «Політологія», «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО».

Email: kulishenkotamara@gmail.com

 
 

 

 

 

  Лінецький  Леонід Михайлович

  кандидат історичних наук, доцент

  Сфера наукових інтересів: історичне минуле та майбутнє України, наукове та всебічне пізнання Слобожанщини.

  Навчальні дисципліни: «Історія України», «Історія інженерної діяльності», «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО», «Краєзнавство».

  Автор близько 100 наукових публікацій.

  Email: linetskiyl@ukr.net

 

  Москальова Надія Петрівна

  кандидат історичних наук, професор університету

  Директор виставково-музейного центру університету.

  Учасник і виконавець Державних програм: «Реабілітовані історією. Харківська область», «Книга пам’яті України. Переможці. Харківська область».

  Сфера наукових інтересів: історія політичних репресій в Україні, класово-партійний технологічний ресурс та його вплив на розвиток ЗВО України в 1920–1930-ті роки, проблеми історії аграрної освіти України, історії ХІМЕСГ– ХНТУСГ.

  Автор близько 300 наукових робіт, 4 підручників та навчальних посібників з грифом МОН України. Автор і співавтор 8 монографій.

Навчальні дисципліни: «Політологія», «Україна в Європі та світі», «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО».

Email: nadyamuseum@gmail.com

 

Ніколаєнко Наталія Миколаївна

кандидат наук із соціальних комунікацій

Директор Наукової бібліотеки ХНТУСГ .

Сфера наукових інтересів: бібліотекознавство, бібіліографознавство, інформаційні технології, соціальні комунікації.

Навчальні дисципліни: «Інформаційна підтримка наукової діяльності», «Інформаційно-бібліотечний пошук»

 

 

 

Омельченко Галина Юріївна

старший викладач, психолог

Керівник Центру гендерної освіти ХНТУСГ.

Сфера наукових інтересів: впровадження гендерних підходів в освіту, реалізація гендерної політики, філософське осмислення феномену самотності, психологічний супровід педагогічного процесу.

Автор близько 40 наукових статей.

Навчальні дисципліни: «Психологія», «Соціологія і психологія», «Автономна та колективна робота у сфері транспорту», «Транспортна психологія», «Технології навчання та самоосвіти», «Юридична психологія», «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО».

Email: galinomelchenko@gmail.com

 

Пилипенко Світлана Григорівна

кандидат філософських наук, доцент

Керівник студентського постійно діючого філософського методичного семінару «Ейдос»

Сфера наукових інтересів: проблеми трансформації культури в умовах глобалізації, філософське осмислення феномену землі, питання філософської антропології та медіафілософії.

Автор більше 70 наукових статей.

Навчальні дисципліни: «Філософія», «Соціологія», «Соціологія та психологія», «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО».

Email: pilipenkosvetl@gmail.com

 

Скубій Ірина Володимирівна

кандидат історичних наук, доцент

Керівник наукового студентського історико-політологічного дискусійного клубу «Діалог»

Сфера наукових інтересів: економічна історія, історія торгівлі та споживання, матеріальна культура радянського суспільства, історія Харкова  1920–1930-тих років, бізнес історія, історія туризму.

Автор і співавтор трьох монографій, більше 70 наукових статей.

Навчальні дисципліни: «Історія України», «Політологія», «Соціологія», «Філософія людського спілкування», «Історія туризму», «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО».

 

Email: irinaskubij@ukr.net

 

Сухіх Любов Олексіївна

кандидат філософських наук, доцент

 

 

 

Сфера наукових інтересів: релігієзнавство, філософія сучасності, проблеми релігії на зламі тисячоліть, формальна та діалектична логіка.

Автор близько 100 наукових статей.

Навчальні дисципліни: «Філософія», «Соціологія», «Соціологія та психологія», «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО».

Email: lubovas2020@gmail.com

 

Фірсова Людмила Володимирівна

кандидат філософських наук, професор університету

Сфера наукових інтересів: риторика, історія філософії, професійна етика, теорія комунікацій, філософія науки, філософія і освіта.

Автор близько 300 наукових публікацій, 5 підручників з грифом МОН України.  

Навчальні дисципліни: «Філософія», «Філософія туризму», «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО», «Релігієзнавство, релігійний туризм та паломництво»

Email: firsova_l@ukr.net

 

Мартиненко  Людмила Василівна

старший лаборант

 

 
 
 
 

 
 

Ткаченко Вікторія Вікторівна

старший лаборант