Ректор

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем

 

Завідувач кафедри: СОРОКІН Максим Сергійович
Адреса: м. Харків, вул. Різдвяна, 19
Телефон: (057) 712-50-56, 712-52-45
e-mail:sorokin.ekt@gmail.com

Кафедра проводить активну роботу у розробці та впровадження автоматизованих систем керування електричними машинами та апаратами у виробничих процесах.

Кафедра є провідною на Україні в напрямку розробки низькоенергетичних лазерних технологій в сільському господарстві. В даному напрямку ведуться роботи протягом останніх 15 років у співробітництві з Інститутом тваринництва УААН, Інститутом свинарства УААН, Інститутом птахівництва УААН та іншими науковими установами. В даному напрямку опубліковано більше 150 наукових праць, отримано 5 патентів на винахід України. Підтвердженням високого рівня науково-дослідних робіт є проведення в останні два роки засідання секції секція «Лазерні технології в сільському господарстві» (керівник проф. Лисиченко М.Л.) в рамках Міжнародної науково-практичної конференції “Применение лазеров в медицине и биологии” (НПМБК «Лазер и здоровье») на базі ХНТУСГ ім. П.Василенка

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем входить до складу навчально-наукового інституту енергетики та комп'ютерних технологій, вона заснована у жовтні 1953 року на базі існуючої кафедри "Застосування, виробництво та розподілення електроенергії в сільському господарстві".

В різні роки кафедру очолювали Осетров П.О., Баженов І.Г., Куришев В.Я., Савченко П.І., Тищенко О.К. З 2004 року кафедру очолював Лисиченко М.Л., а з 2017 року – Сорокін М.С.

Сьогодні на кафедрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які мають значний науковий, методичний та виробничий досвід. Загальна чисельність співробітників кафедри 14 осіб: 11 – професорсько-викладацького персоналу (2 професори, 4 доценти, к.т.н., 3 старших викладача, 2 асистенти), 2 особи допоміжного персоналу та 1 аспірант.

Навчальна робота кафедри будується у відповідності до вимог виробництва, науки, техніки та їх перспективного розвитку на основі типових робочих програм і календарного плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВР та МАГІСТР. Для цього на кафедрі створена відповідна матеріально-лабораторна база.

Кафедра АЕМС має 5 навчальних лабораторій, з них зокрема: 1 наукову лабораторію - «Лазерні технології в АПК», - авторизована, навчальна лабораторія “Schneider Electric” та IEK.

Професорсько-викладацький склад кафедри викладає електротехнічні дисципліни для студентів 5-ти ННІ університету. Основними з яких є: «Основи електроприводу»; «Електропривод в АПК»; «Електропривод виробничих машин»; «Апарати керування і захисту»; «Проектування систем електрифікації, автоматизації та енергопостачання»; «Електричні машини»; «Електричні машини автоматизованих систем»; «Монтаж енергетичного обладнання» та ін.

Колектив постійно приділяє увагу питанню методичного забезпечення навчального процесу. За останні роки видано підручник «Електропривод», навчальний посібник «Електропривод в АПК. Конспект лекцій». Щорічно на кафедрі видається до 20 оновлених методичних вказівок.

Лабораторія основ електроприводу оновилась новими технічними приладами, наприклад, мікропроцесорний перетворювач частоти струму для регулювання частоти обертання асинхронних двигунів в електроприводах сільськогосподарського призначення.

Лабораторний стенд на його основі активно використовується в наукових дослідженнях аспірантів та лабораторних заняттях студентів.

На кафедрі постійно працює науково-методичний семінар, на якому розглядається звіти найкращих студентів, які проходили практику за кордоном, на фермах Європи та США, звіти викладачів по підвищенню кваліфікації, попередні захисти дисертацій.

Про високий рівень наукових досліджень свідчить велика кількість нагород, отриманих професорсько-викладацьким складом кафедри.

Щороку під керівництвом викладачів кафедри студенти 3-5 курсів, магістри та аспіранти беруть активну участь у роботі міжнародного молодіжного форуму, який проводиться на базі університету.

 

Наукові напрямки викладачів кафедри:

Лисиченко М.Л. – Лазерні технології в сільському господарстві;

Жила В.І. – Обробка молока за допомогою лазерних технологій;

Хандола Ю.М. – Дослідження автоматизованих систем керування;

Сотнік О.В. – Дослідження підвищення ефективності асинхронних двигунів;

Сорокін М.С. – Сучасні системи керування системами електроприводу;

Середин М.Ю. - Дослідження автоматизованих систем керування;

Назаренко О.Ю. – Дослідження шляхів енергозбереження засобами електропривода;

Гузенко В.В. – Дослідження енергозберігаючих електромеханічних систем;

Міленін Д.М. – Вплив лазерного випромінювання на біологічні об’єкти у птахівництві;

Сухін В.В. – Математичне моделювання взаємодії лазерного випромінювання з біологічними об’єктами.