Кафедра обладнання та інжинірингу переробних та харчових виробництв

Завідувач кафедри: БОГОМОЛОВ Олексій Васильович, професор, доктор технічних наук
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 92 
Телефон:(057) 700-38-95;

e-mail: oipxv@urk.net 

Сайт: http://pererabotka.at.ua

Заснована наказом ректора з вересня 1993 року у складі навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв.

Значний внесок у розвиток навчально-методичної та науково-дослідної бази кафедри зробили професори: Богомолов О.В., Тіщенко Л.М., Кавєрін В.А.

Сьогодні на кафедрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які мають значний науковий, методичний та виробничий досвід. На кафедрі працюють 5 професорів; 5 доцентів, кандидата технічних наук; 2 старших викладача; 4 асистента.

Навчальна робота кафедри проводиться відповідно до вимог сучасних технологій, науки, техніки з урахуванням перспективного їх розвитку. Вона передбачає включення освітньо-професійних програм дисциплін для студентів стаціонару та факультету заочної форми навчання.

Кафедра розташована у корпусі по вул. Мироносицькій, 92, має 2 навчальні лабораторії загальною площею 89 м2, а також аудиторії загальною площею 35 м2. У навчальних лабораторіях встановлено обладнання та макети для сепарації зернових сумішей, конвективна циркуляційна сушарка, помельний модуль для виробництва борошна, мінімлин, макаронний прес, піч для випікання хлібобулочних виробів, крупорушка, гречерушальний станок, насіннєобрушувальна машина, преси для видобування рослинної олії, комплект обладнання для виробництва хрумкої картоплі, мініфасовщик сипучих матеріалів та інше обладнання.

Викладаються дисципліни:

 • „Вступ до фаху” („Профорієнтація”)
 • „Фізико-механічні властивості сільськогосподарської сировини”
 • „Процеси та апарати переробних та харчових виробництв”
 • „Механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції”
 • „Машини та обладнання переробних і харчових виробництв”
 • „Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв”
 • „Машино-апаратурні лінії переробних та харчових виробництв”
 • „Проектування обладнання переробних та харчових виробництв”
 • „Кондиціювання та холодозабезпечення переробних та харчових виробництв ”
 • „Основи розрахунку обладнання переробних та харчових виробництв”
 • „Управління якістю процесів переробних і харчових виробництв”
 • „Інтелектуальна власність та авторське право”
 • „Експлуатація та обслуговування обладнання переробних і харчових виробництв”
 • „Методика викладання технічних дисциплін”
 • „Моделювання технологічних процесів переробних і харчових виробництв”
 • „Планування експериментів та методи обробки експериментальних даних”
 • „Прогнозування та ефективність дослідних робіт”.

На кафедрі навчаються студенти всіх спеціальностей та факультетів, проводяться усі види занять: лекції, дипломне та курсове проектування, практичні та лабораторні заняття, керівництво практикою, здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів та аспірантів. Щорічно на кафедрі захищаються дипломні проекти спеціалістів та магістрів за спеціальністю „Обладнання переробних і харчових виробництв”. Практично всі студенти виконують дипломні проекти за замовленням переробних і харчових підприємств різних форм власності (Харківська, Сумська, Полтавська та інші області України, Бєлгородська та інші області Росії, а також країни дальнього зарубіжжя).

Кафедрою видано понад 200 навчально-методичних вказівок та 18 підручників та навчальних посібників.

Протягом останніх років на кафедрі видається збірка фахових науково-дослідних праць співробітників, науковців та аспірантів кафедри, а також викладачів, науковців і аспірантів інших ВНЗ України та країн ближнього зарубіжжя.

Сьогодні на кафедрі проводиться науково-дослідна робота держбюджетного характеру за загальною темою „Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з модернізації комплексів для очищення та сушіння насіння ріпаку”.

Кафедра щорічно бере активну участь в Державних конкурсах наукових робіт та виставках наукових досягнень. Співробітниками кафедри отримано більше 250 авторських свідоцтв та патентів.

Кращі науково-дослідні та дипломні роботи студентів кожного року подаються на регіональні та всеукраїнські конкурси, де посідають призові місця і відзначаються дипломами і грамотами.

Колектив кафедри підтримує тісні зв’язки з багатьма підприємствами Харківської, Сумської, Полтавської та інших областях України та Росії.

Викладачі кафедри підтримують плідні міжнародні зв’язки з Московським університетом харчових виробництв, Санкт-Петербурзьким університетом холодильної техніки, Воронезьким аграрним університетом (Росія), Могилевським університетом харчових технологій (Бєларусь), Бєлгородською сільськогосподарською академією (Росія), Гумбольт- університетом (Німеччина).

Кафедрою розроблено та пропонуються до впровадження:  

 • Сепаратор-сушарка для очищення та сушіння насіння ріпаку;
 • Малогабаритний універсальний комплекс для виробництва борошна та круп;
 • Багатоярусний ударний сепаратор для сепарації насіння за пружними властивостями без витрат енергії на процес сепарації;
 • Гіраційний сепаратор для сепарації вороха насіння методом кидання в повітряне середовище;
 • Установка для отримання борошна з зерна високо олійних культур;
 • Малогабаритний прес для видобування олії;
 • Прес для отримання таблетованих харчових продуктів; та інше в основному малогабаритне обладнання для фермерських господарств та малих переробних і харчових підприємств.