Ректор

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту

Завідувач кафедри:

МІРОШНИК Олександр Олександрович, доктор техн. наук, професор
Адреса: м. Харків, вул. Різдвяна, 19, ауд. 218.
Телефон: (057) 712-52-45
e-mail: 

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту входить до складу  навчально-наукового інституту енергетики та комп'ютерних технологій.

На сьогоднішній час на кафедрі працює 15 співробітників:

 • 4 професори – О.О. Мірошник, О. М. Мороз, М. М. Черемісін, С. І. Доценко;
 • 5 доцентів – С. М. Дудніков, О.А. Савченко, А. І. Середа, І. М. Трунова, О. Б. Єгоров;
 • 2 старших викладача -  С. А. Попадченко, В. Г. Пазій;
 • 2 особи навчально-допоміжного персоналу – Л. О. Тоберт, С. О. Панченко.
 • 2 аспіранти -  Р. М. Лисиченко, С. В. Дюбко

До складу кафедри входять такі навчальні лабораторії:

 • «Релейний захист та автоматика»
 • «Експлуатація та ремонт електрообладнання»
 • «Техніка високих напруг»
 • «Електропостачання сільського господарства»
 • «Електротехнічні матеріали»
 • «Інформаційні системи»
 • «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи»

 

 

На кафедрі викладаються такі дисципліни:

Енергетичний менеджмент

Енергоощадність та альтернативні джерела енергії

Гідравліка

Гідрогазодінаміка

Гідравліка, гідро- та пнемвоприводи

Основи електропостачання

Електропостачання

Енергетичний аудит

Водопостачання та водовідведення в АПК

Основи технічної експлуатації, надійність та діагностування енергетичного обладнання

Діагностування, обслуговування і ремонт систем автоматизації

Охорона праці галузі (електробезпека)

Автоматизовані системи контролю та управління енергоспоживанням

Електроустановки та системи електропостачання

Енергозбереження та енергетичний менеджмент

Світові тенденції розвитку електроенергетики

Інженерна діяльність при обслуговуванні енергообладнання та засобів автоматизації

Програмно-апаратне забезпечення систем керування в енергетиці

Проектування систем електропостачання

Економічні розрахунки в енергетиці

Якість послуг електропостачання споживачів

Енергозбереження та енергетичний менеджмент

Менеджмент в електроенергетиці

Менеджмент в автоматизованому виробництві

Методологія і організація наукових досліджень

Програмно-апаратне забезпечення систем керування в енергетиці

Інформаційні системи та технології в енергетиці і промисловому виробництві

Електротехнічні матеріали. Обслуговування електрообладнання

Моделювання в енергетиці

Джерела енергії

Електричні станції та підстанції

Релейний захист

Електромережі та системи

Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації

САПР електроустановок

Перехідні процеси в системах електропостачання

Електричні мережі та системи

Основи технічної експлуатації та надійність енергетичного обладнання

Технічна експлуатація та діагностування енергетичного обладнання

 

На кафедрі навчаються студенти усіх навчально-наукових інститутів ХНТУСГ, проводяться різні види занять.

Навчальна робота кафедри будується з урахуванням найновіших досягнень науки і техніки. Вона включає програми для студентів денної та заочної форм навчання і слухачів курсів підвищення кваліфікації. Колектив кафедри приділяє велику увагу методичному забезпеченню дисциплін, які читаються на кафедрі. Кожного року розробляються та видаються нові методичні розробки з виконання лабораторних, розрахунково-графічних та практичних робіт.

На кафедрі створені сприятливі умови для виконання та успішного захисту кандидатських та докторських дисертацій.

За останній час на кафедрі були успішно захищені 2 докторські (Мірошник О. О., Доценко С. І.) та 3 кандидатських дисертацій (Трунова І. М., Савченко О. А., Дудніков С. М.)

Міжнародна діяльність та міжнародні зв’язки

Ø  по підвищенню надійності електрообладнання (теоретична частина, професор  Кривцов В.В. – США), професор Гуревич В.І. – Ізраїль)

Ø  співпраця з компанією «Модус» (ПЗ для енергетики).

Ø  співпраця з фірмою «Новотест системи» (комунікаційне обладнання для PLC – передачі даних).

Ø  Співпраця з Молдовською академією наук

Ø  Співпраця з Польською академією наук

Ø  Інформація відображується в участі у міжнародних науково-практичних конференціях, які проводяться як на базі ХНТУСГ, так і інших університетів, які беруть участь в розробці даних наукових напрямків.

 

Виховна та громадська робота

Участь в усіх напрямках виховної та громадської роботи:

 • кураторство груп
 • виховна робота в навчальному процесі
 • робота в гуртках науково-дослідної роботи студентів
 • участь в роботі НМК
 • НТО обласної секції “Електропостачання с.г.”
 • президії технічної ради НПФ «Хартеп»
 • методкомісіях університету та ННІ ЕКТ.

Приділяється значна увага

 • розширенню творчих зв’язків з виробниками електротехнічної продукції ЕТЗ РЕЛСіС, СП МЕТРА, «Таврида-Електрик», Електрощит
 • співпраця з обленерго 11 областей України
 • співпраці з науковими, науково-дослідними та проектними установами м. Харкова.

Співробітники кафедри постійно беруть участь у виставках, конференціях і тематичних семінарах міського, обласного, державного рівнів з питань енерго- і ресурсозбереження, а також застосування нетрадиційних та поновлювальних джерел живлення.

Викладачі кафедри займаються підготовкою студентів до участі у методичних форумах, студентських конференціях, олімпіадах, проводять виховні бесіди, приймають участь зі студентами у спортивних, громадських та соціальних заходах, відвідують спеціалізовані виставки та заходи.

На базі кафедри проводиться підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників обласних електроенергетичних компаній України (ліцензія Міністерства освіти і науки України АВ № 552285). Кафедрою організовано 72-годинні навчальні курси за 13 програмами. Також проводиться підвищення кваліфікації голів та членів екзаменаційних комісій енергетичних компаній за 40-годинною програмою та тренажерна підготовка диспетчерів РРЕМ за 10-годинною програмою з використанням комп’ютерних тренажерів.

Співпраця з підприємствами, компаніями та навчальними закладами

Кафедра активно співпрацює з підприємствами, компаніями та навчальними закладами. Зокрема має

договори про творче співробітництво

 • з обласною інспекцією з енергозбереження,
 • АК „Харківобленерго”,
 • інститутом „Укренергомережпроект”,
 • НТУ „ХПІ”

 

договори з підприємствами

 

 • «Таврида-Електрик»,
 • СП МЕТРА,
 • Компанія ІЕК,
 • Електротехнічний завод  «РЕЛСіС»,
 • ДП «МЕГОМЕТР»,
 • «САМАРАЕЛЕКТРОЩИТ»,
 • компанією «МОДУС»,
 • ІЕД АН України,
 • «ЕЛПРО-М»,
 • «ЕНЕРГО-ТАЙМ»,
 • ТОВ «ЕЛЕКТРОСФЕРА»,
 • ТОВ «Харківський електротехнічний завод «Енергоміра»

Основні напрямки наукових досліджень кафедри

 - Розробка методів та засобів підвищення ефективності управління режимами і транспортом електричної енергії в електричних мережах із застосуванням технології Smart Grid

- Розробка методів та засобів підвищення ефективності управління режимами і транспорту електроенергії в електромережах;

- Розробка методів та технічних засобів підвищення енергоефективності технологічних засобів;

- Розробка сучасних наукових основ, методів та методик організації системи діагностики електрообладнання АПК.

Професорсько-викладацький склад кафедри

МІРОШНИК Олександр Олександрович

Завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

Доктор технічних наук, професор

У 2004 р. закінчив Харківський державний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію.

В 2011 р. отримав вчене звання доцента.

У 2013-2015 рр. навчався в очній докторантурі.

У 2016 р. захистив докторську дисертацію.

Член вченої та методичної ради ХНТУСГ.

Член Польської академії наук та член редколегії журналів ТЕKA, MOTROL та ECONTECHMOD.

 

Нагороди:

 • Стипендія Кабінету міністрів України, 2006 р.;
 • Диплом «Найкращий молодий науковець Харківщини», 2008 р;
 • Диплом «Молода людина року - 2009» (в номінації «Молодий науковець в технічній сфері), 2009 р;
 • Диплом «Молода людина року - 2009» (в номінації «Наукова діяльність»), 2009 р.;
 • Диплом Державної служби інтелектуальної власності України «Кращий винахід – 2011 серед молоді» (переможець Всеукраїнського конкурсу «Винахід-2011»);
 • Грамота за 1 місце в обласному конкурсі «Молодий новатор Харківщини», 2012 р.;
 • Грамота Президії Національної академії наук України, 2012 р.;
 • Іменна стипендія Харківської обласної державної адміністрації (стипендія ім. Олексія  Никаноровича Соколовського, 2012 р.);
 • Диплом конкурсу «Вища школа Харківщини - кращі імена» в номінації  «Молодий науковець», 2016 р.

 

МОРОЗ Олександр Миколайович

доктор технічних наук, професор кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту, член НМК МОН України з спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, голова вченої ради ННІ ЕКТ

• Випускник ХІМЕСГ 1984 р.

• Асистент ХІМЕСГ (1984-1986 р.р.).

• Викладач-стажер в Московському гідромеліоративному інституті (1986-1987 р.р.),

   аспірант МГМІ (1987-1991 р.р.).

• Асистент ХІМЕСГ (1991-1993 р.р.), старший викладач (1993-1998 р.р.).

• Доцент з 1998 р.

• Заступник декана (1997-2008 р.р.)

• Директор ННІ ЕКТ з 2009 р.

• Доктор технічних наук з 2011 р.

• Професор з 2012 р.

 

ЧЕРЕМІСІН Микола Михайлович

Професор, кандидат технічних наук

Закінчив у 1971 р. Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства за спеціальністю „Електрифікація с. г.”, має кваліфікацію інженер-електрик.

Кандидат технічних наук з 1981 р. Дисертацію захистив 12.01.1981 р. в спеціалізованій раді Московського інституту інженерів сільськогосподарського виробництва (МІІСВ). Вчене звання доцента кафедри електропостачання сільського господарства присвоєно у 1983 році.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

1971-1979 рр. – асистент кафедри електропостачання с. г. ХІМЕСГ,
1979-1982 рр. – викладач кафедри електропостачання ХІМЕСГ,
1982-1991 рр. – доцент кафедри електропостачання ХІМЕСГ,
1991-1994 рр. – професор кафедри електропостачання ХІМЕСГ,
1994-2004 рр. – професор кафедри електропостачання ХДТУСГ,
2004 р. – по теперішній час – професор кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту.

Як провідний науковець у галузі електропостачання споживачів АПК розробив методики базових лекційних курсів фахової підготовки студентів. Спільно з інститутом „Укренергомережпроект” розробив і видав навчальний посібник для електроенергетиків України (Электрические сети: развитие, новые решения. Пособие для электроэнергетиков). Підготував та видав учбову програму „Перехідні процеси в системах електропостачання”: програма навчальної дисципліна для підготовки фахівців із спеціальності 7.091901 „Енергетика сільськогосподарського виробництва” в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. В рамках вище названої програми надрукував одноосібно учбовий посібник „Перехідні процеси в системах електропостачання”, та в співавторстві учбовий посібник „Економічні розрахунки в інженерних задачах” і учбовий посібник „Автоматизація обліку та управління електроспоживанням”. Всі ці видання мають рекомендації Міністерства освіти і науки України.

Є засновником та керівником наукової школи: „Методи та засоби підвищення ефективності управління і транспорту електричної енергії в електричних мережах”. Підготував 7 кандидатів наук. Керує підготовкою трьох аспірантів кафедри електропостачання. Член екзаменаційних комісій з прийому кандидатських іспитів, член спеціалізованої ради з захисту дисертацій в НТУ “ХПІ”.

Висококваліфікований фахівець у галузі систем електропостачання. Засновник наукової школи нового напрямку в обґрунтуванні та реалізації системного підходу в оптимізаційних задачах електропостачання на базі техніко-економічного моделювання в умовах неповної вихідної інформації. З 1981 р. по 1990 р. науковий керівник розділу 1.4.1, 1.7.1 міжвузівської цільової програми Міністерства освіти і науки СРСР „ Розробка методів і засобів економії електроенергії в електричних мережах” (Державний реєстраційний №№ 87087891, 81087091, 01860032088); відповідальний виконавець науково-дослідних робіт „Дослідження експлуатаційної надійності асинхронних електродвигунів серії 4А та інших з висотою осі обертання до 100 мм, які застосовуються в сільськогосподарському виробництві” (Державний реєстраційний №76087339, 81087891, 1.86.0032088). Результати науково-дослідних робіт та методичних рекомендацій впроваджені в багатьох галузях промисловості та енергетики України, країн СНД та дальнього зарубіжжя. Член вченої ради ННІ ЕКТ, заступник директора ННІ ЕКТ з наукової роботи. Член редакційної ради журналів „Электрические сети и системы” (м. Київ) та „Електрифікація та автоматизація сільського господарства” (НАУ, м. Київ). Нагороджений бронзовою медаллю і дипломом ВДНГ СРСР, має нагрудний знак „Изобретатель СССР”, відмінник вищої освіти та науки АПК України.

Має 120 публікацій, в т.ч. наукового та 14 навчально-методичного характеру.

 

 

ДОЦЕНКО Сергій Ілліч

Професор, доктор технічних наук

Закінчив 1-й факультет ХВВКУ ім. Маршала Радянського Союзу Крилова М.І. у 1978 році за спеціальністю «Експлуатація літальних апаратів» з відзнакою та нагородженням золотою медаллю. Закінчив МІПК при ХДЕУ в 1995 році за спеціальністю «Менеджмент зовнішньої економічної діяльності».

Закінчив ХДЕУ у 2000 році за спеціальністю «Фінанси».

У 1987 захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Озброєння та військова техніка ракетних військ стратегічного призначення».

У 2006 році присвоєно вчене звання доцент.

Керівник наукового напрямку «Дослідження методів та алгоритмів організації діяльності з забезпечення раціонального використання енергоресурсів».

Автор більше 50 наукових розробок, 16 винаходів.
 

 

САВЧЕНКО Олександр Анатолійович

Доцент, кандидат технічних наук, заступник завідувача кафедри

У 2001 р. закінчив Харківський державний технічний університет сільського господарства за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр-електрик».

З 2001 по 2004 рік навчався в аспірантурі. З 2002 року працює на кафедрі електропостачання та енергетичного менеджменту ХНТУСГ ім. Петра Василенка.

Захистив дисертацію на здобуття кандидата технічних наук у 2012 році в Донецькому національному технічному університеті.

В 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри ЕЕМ.

 

ТРУНОВА Ірина Михайлівна

Доцент, кандидат технічних наук

У 1985 р. з відзнакою закінчила Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства за фахом інженер-електрик.

В 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук в Київському національному аграрному університеті.

 

СЕРЕДА Анатолій Іванович

Доцент, кандидат технічних наук

1996 р. – закінчив факультет електрифікації та автоматизації с.г. ХІМЕСГ.

1991 – 1999 р. – ст. лаборант каф. ЗЕСГ.

З 1999 р. – асистент каф. ЗЕСГ.

2006 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. тех. наук.

2007 р. – на посаді доцента кафедри АЕМС.

З 2013 р. – доцент кафедри ЕЕМ

 

ДУДНІКОВ Сергій Миколайович

Доцент, кандидат технічних наук

Працює на кафедрі з 1994 року. Викладає дисципліни: Енергозбереження та енергетичний менеджмент, Енергетичний менеджмент, Енергетичний аудит, Джерела енергії, Маркетинг енергії, Нормативно-правова база енерговикористання.

У 1983 - 1987 рр. навчався в Вовчанському технікумі механізації та електрифікації сільського господарства за спеціальністю «технік-механік».

У 1987 - 1989 рр. – служба в лавах Радянської Армії.

У 1994 році закінчив ХІМЕСГ за спеціальністю «інженер-електрик».

З 1996 р. по 1999 р. навчався в аспірантурі ХНТУСГ за спеціальністю «Енергетичні системи та комплекси».

У 2011 році захистив в НТУУ «КПІ» дисертацію на тему: «Методи підвищення ефективності функціонування комбінованих систем енергопостачання споживачів АПК».


Має понад 30 наукових публікацій у фахових журналах та наукових збірниках, 2 – винаходи, 4 – навчально-методичні праці.

 

ПОПАДЧЕНКО Світлана Анатоліївна

Старший викладач


В 1982 р.  закінчила Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства за спеціалізацією «Електропостачання с.г.» і залишились працювати на посаді старшого лаборанта.

З 1987 р. працювала на посаді асистента.

В 1999 р. закінчила магістратуру в Харківському державному технічному університеті сільського господарства.

З 2006 р. і по теперішній час працює на посаді старшого викладача.

ПАЗІЙ Володимир Григорович

Асистент

В 2003 р. закінчив Хорольський державний агропромисловий коледж. У тому ж році вступив на 3 курс ХДТУСГ, де здобув спеціальність інженер-електрик за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. Після закінчення ХНТУСГ залишився працювати на кафедрі електропостачання с. г. на посаді майстра виробничого навчання. В 2006 році переведений на посаду асистента кафедри «Електропостачання та енергетичного менеджменту».

Заступник директора ННІ ЕКТ з 2012 р.

 

ЛИСИЧЕНКО Роман Миколайович

Асистент кафедри

У 2008 р. закінчив Харківську ЗОШ №128 і поступив до ХНТУСГ ім. Петра Василенка на факультет енергетики та комп'ютерних технологій.
Під час навчання активно займався науково-дослідною роботою, отримував стипендію президента України за значні досягнення в навчанні, суспільній та науковій роботах. Брав участь у наукових конференціях України та близького зарубіжжя. Випускна робота магістра захищена з отриманням патенту на винахід №101521.
З 2012 р. працював на посаді лаборанта кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту.
В 2014 р. отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва» та здобув кваліфікацію інженера-дослідника із енергетики сільського господарства.
З березня 2014 р. працює на посаді асистента.

 

 

ТОБЕРТ Лія Олександрівна

Завідувач лабораторії

В 1986 році закінчила Харківську середню школу № 111 і поступила до Харківського інституту механізації і електрифікації сільського господарства.
В 1991 році з відзнакою закінчила ХІМЕСГ за фахом інженер-електрик і за розподіленням залишилась працювати на посаді старшого лаборанта.
З 2011 року переведена на посаду завідуючої лабораторії кафедри «Електропостачання та енергетичний менеджмент».
 

 

 

 

ПАНЧЕНКО Сергій Олександрович

Учбовий майстер

У 1994 р. закінчив Глухівський політехнічний технікум сільського господарства ім. С.А. Ковпака за спеціальністю «технік-електрик».

У 1994 р. поступив до Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства, і в 1997 р. отримав диплом «інженера-електрика».

З 1998 р. і по теперішній час працює на кафедрі на посадах асистента та майстра.