Ректор

Кафедра інтегрованих електротехнологій та процесів

КУНДЕНКО Микола Петрович
завідувач кафедри
Доктор технічних наук, професор
Адреса: 61052, м. Харків, вул. Різдвяна, 19, ауд. 203.
Телефон: (057) 712-28-33

Кафедра «Інтегрованих електротехнологій та процесів» (ІЕТП) заснована у 1994 році на базі кафедри застосування електричної енергії в сільському господарстві, яку очолив к.т.н., доцент Романченко М. А.

В становлення кафедри значний внесок зробили її завідувач д.т.н., професор Кунденко М. П., к.т.н., професор Жила В. І., к.т.н., професор Романченко М. А., к.т.н., професор Куришев В. Я., д.ф-м.н., проф. Слесаренко А. П., д.т.н., проф. Черепньов А. С., к.т.н., доц. Ляшенко Г. А., к.ф.-м.н., доц. Сорока О. С., к.т.н., доц. Гаврилов П. В., ст. викл. Румянцев О. О., ст. викл. Журенко Є. В., к.т.н. Магда В. Й., к.т.н. Мусієнко Ю. І., ст. викладач Шинкаренко І. М., зав. лаб. Райтер О. М.

Зусилля колективу були спрямовані: на модернізацію та уніфікацію навчально-лабораторного обладнання, впровадження нових педагогічних технологій, прогресивних методів навчання, які б забезпечували організацію повноцінного навчального процесу. Викладачі кафедри приділяють значну увагу оновленню методичного забезпечення навчальних дисциплін з метою досягнення належної якості підготовки бакалаврів та магістрів, які б змогли вільно орієнтуватись в своїй професійній діяльності з урахуванням нових економічних умов господарювання.

Реальними справами наповнюються і зв’язки з фахівцями-виробничниками як через дорадчу службу, започатковану ректоратом ХНТУСГ ім. Петра Василенка, так і безпосередньою співпрацею викладачів кафедри з колективами базових господарств Кегичівського та Нововодолазького районів Харківської області (філії кафедри) та інших регіонів України.

На кафедрі працює гурток наукової творчості. Студенти 3-5 курсів мають можливість поглиблювати спеціальні знання і отримувати практичні навички з діагностики та ремонту відео- і аудіотехніки, яка використовується в телемеханічних системах автоматичного керування технологічними процесами на виробничих об’єктах та в побуті.

  Для часткового або повного вирішення проблем національного господарства України науковці кафедри ведуть пошуки сучасних перспективних шляхів, спрямованих на дослідження і розробку енергоефективних екологічно безпечних електротехнологічних комплексів, які активно впливають на біооб’єкти тваринництва і рослинництва.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

Кунденко Микола Петрович, доктор технічних наук, професор, зав. кафедри ІЕТП;
Єгорова Ольга Юріївна, кандидат технічних наук, доцент;
Романченко Микола Анастасійович, кандидат технічних наук, доцент;
Шинкаренко Ірина Миколаївна, старший викладач;
Бровко Костянтин Юрійович, старший викладач;
Бородай Ірина Іванівна, асистент, аспірант кафедри;
Райтер Олена Миколаївна, завідувач лабораторією;
Торбієвська Інна Василівна, інженер I категорії;
Прудка Оксана Анатоліївна, аспірант кафедри.

 

 

ЄГОРОВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА

Кандидат технічних наук, доцент

Народилася в  м. Харків, 28 вересня 1973 р.

У 1995 році з відзнакою закінчила Харківську державну  академію міського господарства за спеціальністю «Світлотехніка та джерела світла», отримала кваліфікацію інженер-електрик.

У 2007 р. отримала другу вищу освіту в Українській інженерно-педагогічній академії за фахом «Педагогіка вищої школи» освітній рівень магістр, кваліфікація -  професіонал з педагогіки вищої школи.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію за фахом 05.09.07 Світлотехніка та джерела світла. Тема дисертації: «Підвищення надійності установок зовнішнього освітлення шляхом вдосконалення конструкції та технології виготовлення апаратів захисту».

Має 54 статті у фахових виданнях та тез доповідей на конференціях різного рівня, отримано 3 свідоцтва на об’єкти авторського права та 1 патент, співавтор двох монографій. Має диплом Міжнародного інженера педагога (IGIP). Проходила стажування у АcademicsocietyofMichalBaludansky. Certificate № 31-03/16 ofAdvancedTraininginthefieldofinnovativemethodsandapproachesineducation, Bratislava, SlovakRepublic 15.03-18.03.2016.

 

РОМАНЧЕНКО Микола Анастасійович

Кандидат технічних наук, професор

Народився 15 січня 1950 р. на Чернігівщині. У 1974 р. закінчив з відзнакою факультет електрифікації сільського господарства ХІМЕСГ. В 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Розробка і застосування автоматизованого електропривода підвищеної частоти для молочних сепараторів“. Звання доцента присвоєно в 1994 р. У 1989 р. нагороджений нагрудним знаком “Изобретатель СССР“, у 2003 р. Почесною грамотою Міністерства агропромислового комплексу України, у 2005 р. йому оголошена подяка Міністерства аграрної політики України, у 2006 р. нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти ІІІ-го ступеня». Рішенням колегії Міністерства аграрної політики України від 28 серпня 2008 р. нагороджений трудовою відзнакою «Знак Пошани». У 2008 р. отримав сертифікат про присвоєння кваліфікації фахівця міжнародної категорії з питань організації розробки та впровадження інноваційної електротехнології мікроклімату в тваринницьких приміщеннях АПК.

 

 

 

 

ШИНКАРЕНКО Ірина Миколаївна

Старший викладач

Народилась 15 червня 1973 р. в с.м.т. Нова Водолага Харківської області. У 1995 році закінчила факультет електрифікації та автоматизації ХІМЕСГ. З 1996 року працює в ХНТУСГ ім. П. Василенка на посаді старшого лаборанта кафедри ЗЕСГ (тепер. ІЕТП). З 2007 року на посаді асистента кафедри ІЕТП. Приймає активну участь в суспільно корисній роботі кафедри, інституту.

 

 

 

 


 

БРОВКО Костянтин Юрійович

Старший викладач

Народився 27 жовтня 1988 року в м. Харків. У 1995 році пішов у перший клас ХСШ І-III ступенів № 155 м. Харків. У 2005 році після закінчення школи вступив до Української інженерно-педагогічної академії на енергетичний факультет, за спеціальністю «Професійна освіта. Електроенергетика». У 2010 році закінчив магістратуру за спеціальністю «Професійна освіта. Електроенергетика» та здобув кваліфікацію інженера-електрика, педагога, дослідника в галузі електроенергетики. Паралельно, на протязі з 2009 по 2010 рр., навчався в магістратурі за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», по закінченні якої отримав диплом з відзнакою та здобув кваліфікацію викладача вищих навчальних закладів. З вересня 2010 до серпня 2011 року працював асистентом кафедри Педагогіки та методики професійного навчання Української інженерно-педагогічної академії. З вересня 2011 по травень 2015 року працював асистентом кафедри Електроенергетики Української інженерно-педагогічної академії. З грудня 2014 року навчаюсь в аспірантурі з відривом від виробництва при кафедрі Автоматизації енергетичних процесів Української інженерно-педагогічної академії. З вересня 2017 року працюю старшим викладачем кафедри Інтегрованих електротехнологій та процесів Навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерних технологій Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

 

БОРОДАЙ ІринаІванівна

Аспірант кафедри ІЕТП, асистент

 

Народилася 1 травня 1978 року у м. Полтава. У 2001 р. закінчила Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю світлотехніка та джерела світла. З 2001 по 2015 рр. працювала на посаді інженера електрозв’язку у Харківській філії ПАТ «Укртелеком». З 2008 по 2009 рр. без відриву від виробництва отримала другу вищу освіту на кафедрі телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю телекомунікаційні системи та мережі. З вересня 2016 р. працює на посаді старшого лаборанта кафедри «Інтегровані електротехнології та процеси» і навчається в аспірантурі ХНТУСГ ім. П. Василенка. Приймає активну участь у навчально-науковій роботі кафедри. З вересня 2017 р. працює на посаді асистента кафедри «Інтегровані електротехнології та процеси».

 

 

 

РАЙТЕР Олена Миколаївна

Завiдувач лабораторією

Народилась у м. Харків, 13 серпня 1962 року. У 1986 році закінчила факультет електрифікації та автоматизації Харківського політехнічного інституту. З 1979 по 1986 рік працювала на заводі „Серп і Молот” . З 1986 року по 2000 рік працювала в ХДТУСГ на посаді старшого лаборанта кафедри ЗЕСГ. З 2000 року на посаді зав. лабораторії кафедри ЗЕСГ (тепер. ІЕТП) ХНТУСГ ім. П. Василенка.
Приймає безпосередню участь в роботі лабораторії по забезпеченню навчального процесу. У 2001 року обрана членом профспілкового бюро ННІ ЕКТ. Активно працює по відновленню методичної бази навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі. 

 

 

 

 

ТОРБІЄВСЬКА Інна Василівна

Інженер I категорії

Народилась 9 квітня 1962 року у м. Артемово Донецької області. У 1984 році закінчила енергетичний факультет за спеціальністю електропостачання промислових міст Донецького політехнічного інституту. З 1984 по 1995 рік працювала на заводі ЗБК №1 на посаді майстра ПСЦ. З 1995 року - інженером КВ на підприємстві «Харківенергоналаштовування», з 1996 року – старшим інспектором I відділу ХДТУСГ ім. П. Василенка, з 2004 року – інженером НТГ ННЦ «Інститут метрології». З 2009 року по теперішній час працює спеціалістом I категорії кафедри ХНТУСГ ім. П. Василенка.

 

 

 

 

ПРУДКА Оксана Анатоліївна

Аспірант кафедри ІЕТП, старший лаборант


Народилася 5 лютого 1993 року в с.м.т. Сахновщина Харківської області. У 2015 році закінчила фізичний факультет Харківського національного університету ім. В. М. Каразіна. Після закінчення університету з 2015 р. навчається в аспірантурі ХНТУСГ ім. П. Василенка. З 2015 р. по 2016 р. працювала на посаді вчителя фізики в КЗ «ХСШ № 16». З 2016 року працює в ХНТУСГ ім. П. Василенка на посаді старшого лаборанта кафедри  ІЕТП. Приймає активну участь у навчально-науковій роботі кафедри.