Ректор

Кафедра тракторів і автомобілів

Завідувач кафедри: ЛЕБЕДЄВ Анатолій Тихонович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Адреса: м. Харків, пр. Московський, 45
Телефон:(057) 732-97-95
e-mail: tiaxntusg@gmail.com

 

 

Історія кафедри

За підсумками оглядів – конкурсів роботи в інституті кафедра "Трактори і автомобілі" неодноразово займала перші місця в науково-навчальному інституті механотроніки та систем менеджменту.

На кафедрі з 1998 року щорічно друкується збірник наукових праць "Тракторная энергетика в растениеводстве", який входить до фахових видань ВАК України. Сумісно з фірмою "Автодвор" кафедра приймає участь у виданні "Всеукраинской аграрной газеты" для головних інженерів господарств АПК України.

В останні роки кафедра зосередила свої можливості з розвитку наукових досліджень в рамках кафедральної теми: "Підвищення технічного рівня сільськогосподарських тракторів та їх двигунів з метою покращання їх експлуатаційних властивостей та економії паливо-мастильних матеріалів".

Семінар в рамках Ярмарку вакансій – 2015

Склад кафедри

Лебедєв А.Т.

Лебедєв А.Т.
академік Вищої
школи України,
д.т.н., професор, 
завідувач кафедри

Антощенков В.М.

Антощенков В.М.
к.т.н.,
професор

Антощенков Р.В.

Антощенков Р.В.
к.т.н.,доцент, 
докторант

Шушляпін С.В.

Шушляпін С.В. 
к.т.н.,
доцент,

Єсіпов О.В.

Єсіпов О.В.
к.т.н.,
доцент

Поляшенко С.О.

Поляшенко С.О. 
к.т.н.,
доцент 

Шевченко І.О.

Шевченко І.О.
к.т.н.,
доцент

Шуляк М.Л.

Шуляк М.Л.
к.т.н.,
доцент,

Манойло В.М.

Манойло В.М.
к.т.н.,
доцент

Макаренко М.Г.

Макаренко М.Г.
доцент 

Кулаков Ю.М.

Кулаков Ю.М
старший викладач

Шинкаренко В.О.

Шинкаренко В.О.
завідувач лабораторії

Дюндик Т.А.

Дюндик Т.А. 
старший лаборант

 Кашин Д.В.

Кашин Д.В.
лаборант

​Колєснік І.В.

Колєснік І.В. 
аспірант

 Основні дисципліни, які викладаються на кафедрі:

  • Трактори і автомобілі;
  • Теплотехніка;
  • Паливно-мастильні матеріали

На кафедрі під керівництвом професора, доктора технічних наук Лебедєва А.Т. функціонує єдиний в Україні науково-дослідний тракторний центр "Агропромтрактор".

 

Викладачі кафедри приймають активну участь у роботі в межах "Системи дорадництва" агроформувань АПК Харківської області з вирішення проблеми "Технічні вимоги на переобладнання тракторів ХТЗ в умовах господарства".

 

Кафедра "Трактори і автомобілі" має ділові зв'язки та наукові контакти з провідними конструкторсько-виробничими організаціямита кафедрами вищих навчальних закладів України та близького зарубіжжя.

Зовнішні навчально-методичні та науково-технічні зв'язки кафедри

 

Зовнішні навчально-методичні та науково-технічні зв'язки кафедри

Кафедра постійно здійснює виховну роботу серед абітурієнтів, студентів, випускників. Кафедра має кураторство у групах інституту. Підтримується зв'язок з молодими спеціалістами.

 

В даний час співробітники кафедри працюють над створенням навчальних програм з дисциплін кафедри, які б дозволили підвищити навчальну активність студентів та їх відповідальність за результати свого навчання і зосередила свої зусилля щодо вдосконалення навчально-виховного процесу.

Наукова школа