Кафедра безпеки життєдіяльності

  Завідувач кафедри: КІРІЄНКО Микола Максимович, доцент, кандидат технічних наук
  Адреса: 61002, м. Харків, пр. Московський, 45
  Телефон:(057) 732-24-22, 732-86-63
  e-mail:  hfinpomt@ukr.net 
 Сайт кафедри: https://bgtapravo.ucoz.net/

 

 У 1973 році при факультеті «Механізація сільського господарства», Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства була утворена кафедра «Охорона праці».

 Першим завідувачем кафедри став Гряник Григорій Миколайович, доцент, кандидат технічних наук, з 1988 року – професор.

 Науково-педагогічна діяльність професора Гряника Г.М. знайшла своє відображення у багатьох навчальних і методичних виданнях і під його керівництвом була організована науково-дослідна лабораторія СУО (Система управління  охороною праці).

З 1990 року завідувачем кафедри призначено доцента, кандидата технічних наук Скобло Юрія Семеновича. У 1992 році до кафедри «Охорона праці» була приєднана кафедра «Цивільна оборона» в результаті чого відбулась реорганізація кафедри зі зміною назви на «Безпека життєдіяльності». З 2000-2001 навчального року на кафедрі було відкрито спеціалізацію з підготовки фахівців з охорони праці. З вересня 2004 року кафедру очолює доцент, кандидат технічних наук, Кірієнко Микола Максимович. У 2016 році на кафедрі «Безпека життєдіяльності» було відкрито спеціальність «Право» і кафедра змінила назву на «Безпека життєдіяльності та право».

З 2017 року на кафедрі викладаються такі дисципліни: «Безпека життєдіяльності», «Правила дорожнього руху», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Екологія праці та виробнича санітарія», «Безпека праці та раціональне природокористування», «Інженерна екологія та виробнича санітарія», «Безпека виробничих процесів», «Ергономіка робочих місць», «Пожежна безпека», «Основи сертифікації автомобілів», «Історія держави та права України», «Історія держави та права зарубіжних країн», «Теорія держави та права», «Конституційне право України», «Адміністративне право України», «Адміністративний процес», «Аграрне право», «Господарське право», «Господарський процес», «Договірне право», «Земельне право», «Екологічне право», «Цивільне право та сімейне», «Цивільний процес», «Трудове право», «Податкове право», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Транспортне право», «Цивільний захист», «Історія вчень про державу та право», «Конституційно-правовий статус особи», «Юридична деонтологія», «Римське приватне право», «Фінансове право», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», «Діяльність Європейського суду з прав людини», «Муніципальне право України», «Право соціального забезпечення», «Основи судоустрою та організації роботи правоохоронних органів України», «Адвокатура та нотаріат України», «Європейське право», «Корпоративне право», «Державне право зарубіжних країн», «Банківське право», «Інформаційне право», «Митне право України», «Право інтелектуальної власності», «Міжнародний захист прав людини», «Основи соціально-правового захисту», «Інституційне право ЄС», «Нотаріат України», «Порівняльне правознавство», «Державне будівництво та місцеве самоврядування», «Біржове право», «Конституційні засади громадського суспільства в Україні», «Ораторське мистецтво», «Політична історія сучасного світу».

  

Сучасний склад кафедри налічує 25 науково-педагогічних працівників, які є висококваліфікованими спеціалістами:

1. Кірієнко Микола Максимович – завідувач кафедри, к.т.н., доцент;

2. Марченко Володимир Володимирович - д.ю.н., професор;

3. Ляшенко Сергій Олексійович - д.т.н., професор;

4. Павликівський Віталій Іванович – д.ю.н., професор

5. Полянський Олександр Сергійович – д.т.н., професор;

6. Черепньов Ігор Аркадійович - к.т.н., доцент;

7. Задорожня Вікторія Володимирівна - к.т.н., доцент;

8. Дуюнова Тетяна Василівна – к.ю.н., доцент;

9. Микитась Аркадій Вікторович - к.ю.н., доцент;

10. Домбровська Алла Володимирівна - к.ю.н., доцент;

11. Коляда Тетяна Анатоліївна - к.ю.н., доцент;

12. Гринь Євген Леонідович – д.е.н., асистент;

13. Цибань Артем Андрійович – к.ю.н., асистент

14. Сенчук Ігор  Іванович – к.ю.н., асистент;

15. Іванова Ганна Сергіївна - к.ю.н., асистент;

16. Ковригін Володимир Сергійович - к.ю.н., асистент;

17. Ковач Денис Леонідович - к.ю.н., асистент;

18. Клєріні Гаррі Валерійович – к.ю.н., асистент;

19. Брулевич Володимир Віталійович – к.ю.н., асистент;

20. Переверзєва Людмила Миколаївна – старший викладач;

21. Винокуров Микола Олександрович - старший викладач;

22. Півненко Людмила Володимирівна - старший викладач;

23. Сєковой Олег Дмитрович – викладач;

24. Кириченко Олександра Анатоліївна – асистент;

25. Крічфалушій-Степанова Крістіна Михайлівна – асистент.

 

4 співробітники допоміжного лаборантського персоналу:

1. Сапєлкін Роман Володимирович – завідувач лабораторією;

2. Маренич Олена Русланівна– лаборант;

3. Калашник Назар Володимирович– лаборант;

4. Литовченко Андрій Володимирович- лаборант.

 

Викладачі кафедри безпеки життєдіяльності та права активно займаються науково-дослідною роботою. Так за 2017-2018 навчальні роки викладачами кафедри видано 14 навчально-методичних посібників, 5 патентів на корисну модель, 1 патент на винахід, 6 монографій, 46 наукових праць опублікованих у наукових фахових виданнях України, 8 опубліковано у зарубіжних виданнях, до бази Index Copernicus занесено 17 наукових робіт.

 Викладачі приймають участь у міжнародних наукових конференціях та проходять стажування за кордоном.

Студенти кафедри також приймають участь у науковій роботі. За період з 2017 по 2018 роки опубліковано 42 тези.

Кафедра має усталені зв'язки з такими організаціями:

Харківський національний автомобільно-дорожній університет;

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова;

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди;

НТУ Харківський політехнічний інститут;

Національний фармацевтичний університет України;

Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого;

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Національний аерокосмічний інститут;

Вовчанський технікум ХНТУСГ;

 Харківський економіко-правовий університет;

Харківський апеляційний адміністративний суд;

Північно-східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції;

  Краматорський міський відділ ДВС ГТУЮ у Донецькій області;

 Балаклійський відділ поліції Головного національного управління Національної поліції в Харківській області;

 Білокуракинський відділ поліції ГУНПУ в Луганській області;

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізька обл.;

 Чугуївська державна нотаріальна контора Харківської обл.;

 Міське управління у Чугуївському районі та м. Чугуєві Головного управління Держгеокадастру у Харківській області;

 Національна асоціація адвокатів України Рада адвокатів Харківської області;

 Державна екологічна інспекція у Харківській області;

 Вовчанський районний цент зайнятості.

Харківський тракторний завод.