Деканат по роботі з іноземними громадянами

Декан:Микитась Аркадій Вікторович
Адреса: 61052, Україна, м. Харкiв, вул. Мироносицька, 92  показати на карті
Телефон: (057) 700-45-81
e-mail: in_dekanat_khntusg@ukr.net
Сайт: http://fcd.khntusg.com.ua/
 

  Деканат по роботі з іноземними громадянами Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ) було створено у 1979 році. Необхідність заснування обумовлювалась розширенням контингенту іноземних громадян. На цей час університет співпрацював з 15 країнами світу,серед яких Албанія, Болгарія, В’єтнам, Китай, Корея, Монголія, Польща, Румунія, Угорщина, Республіка Куба, а також деякі країни Африки, Західної Європи та Латинської Америки.

    Розвиток технічного оснащення сільського господарства цих країн вимагав висококваліфікованих фахівців для створення підприємств різних форм власності, машинно-технологічних станцій, станцій технічного обслуговування, фірм з виробництва, продажу, обслуговування та ремонту техніки. Цей етап характеризується розширенням форм навчання, становленням і розвитком науково-педагогічного, методичного, організаційного і виховного напрямків у роботі з іноземними громадянами. Формується викладацький склад з усіх дисциплін, що викладаються, готуються методичні посібники для вивчення соціально-економічних і спеціальних предметів.

      На сьогоднішній день в університеті ведеться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” і ”магістр” українською, английською, російською мовами за спеціальностями:

• економіка підприємства (бакалавр, магістр); Economics of Enterprises (Bachelor, Master).

• облік і аудит (бакалавр, магістр); Accounting and Audit (Bachelor, Master);

• менеджмент (бакалавр, магістр); Management (Bachelor, Master);

• транспортні технології (бакалавр), транспортні системи (магістр); Transport Technologies(Bachelor), Transport Systems (Master);

• автоматизація і компьютерно- інтегровані технології (бакалавр); Аutomation and computer-technology (Bachelor);

• енергетика сільськогосподарського виробництва (бакалавр, магістр); Power Engineering of Agricultural Production (Bachelor, Master);

• механізація сільського господарства ( бакалавр, магістр); Mechanization of Agriculture (Bachelor, Master);

• енергетичний менеджмент (спеціаліст, магістр); Energetic Management (Specialist, Master);

• машини та обладнання сільськогосподарського виробництва (бакалавр, магістр); Machinery and Equipment of Agricultural Production (Bachelor, Master);

• обладнання лісового комплексу (бакалавр, магістр); Equipment of Forest Complex (Bachelor, Master);

• колісні та гусеничні транспортні засоби (бакалавр, магістр); Wheeled and Tracklaying Transport Vehicles (Bachelor, Master);

• обладнання переробних і харчових виробництв (бакалавр, магістр); Equipment of Processing and Food Production (Bachelor, Master);

• технологія переробки і зберігання зерна (бакалавр, магістр); Technology of Grain Processing and Grain Storage (Bachelor, Master);

• Якість стандартизація та сертифікація (магістр); Quality, standardization and certification (Master)

   У процесі навчання студенти мають можливість отримати робітничі професії згідно ліцензії:http://khntusg.com.ua/node/762 Після закінчення університету випускники разом з дипломом державного зразка можуть отримати в залежності від спеціальності сертифікат підприємця.

  Ефективно діє аспірантура та докторантура за 6 спеціальностями:

Підготовка в аспірантурі здійснюється з восьми спеціальностей:

- 05.02.01 – матеріалознавство;

- 05.02.04 – тертя та зношування в машинах;

- 05.05.11 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва;

- 05.09.03 – електричні комплекси та системи;

- 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти;

- 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

    В університеті проводиться велика наукова робота з розвитку агропромислової сфери України та країн СНД. Щорічно за підсумками наукової роботи проводяться міжнародні конференції.

фото

    Переважна більшість студентів мешкає у гуртожитку університету, який знаходиться на Салтівському житловому масиві. У гуртожитку закріпився і плідно застосовується принцип студентського самоврядування. Студенти мають можливість відвідувати спортивний клуб університету. Студентське життя не обмежується стінами навчальних та наукових лабораторій а продовжується і за їхніми межами: у студентському клубі, гуртках за інтересами, гуртках художньої самодіяльності та команді КВК.