Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Післядипломна освіта

Автухов А.К.

Директор: Автухов Анатолій Кузьмич, тел: (050)-688-49-46
Методист: Кутья Олеся Валеріївна, тел: (095)-941-60-53
Адреса: м. Харків, проспект Ювілейний, буд. 65-г.
Телефон: (057)-710-52-01 
e-mail: fpkntush@i.ua
skype: fpk_ntush

Факультет створено 26 грудня 1973 року за наказом № 508 МСГ СРСР про відкриття відділення по підвищенню кваліфікації керівних працівників та спеціалістів сільського господарства. У подальшому діяльність факультету розширена такими директивними документами: наказом № 181 ПСГ СРСР від 19 червня 1981 року про відкриття відділення по підвищенню кваліфікації викладачів сільськогосподарських технікумів і директивним листом Мінсільгосппроду України № 37-18-2-13/1180 від 1 березня 1994 року про відкриття відділення по підвищенню кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів. З 2004 року факультет очолює к.т.н. доцент Автухов Анатолій Кузьмич. 

Основним своїм завданням факультет підвищення кваліфікації вважає постійну роботу по організації всесторонньої післядипломної фахової освіти спеціалістів агропромислового комплексу, працівників малого та середнього підприємництва відповідно до ринкових умов та викладачів 1..4 рівнів акредитації з відривом і без відриву від виробництва. 

За період діяльності факультетом організовано і проведено навчання: керівників реформованих господарств - 4806 чол.; головних інженерів - 5360 чол.; головних агрономів - 2280 чол., інженерів з техніки безпеки - 1246 чол. Крім цього факультетом проведено навчання 1781 чол. із числа безробітних та викладачів ВНЗ 1...4 рівнів акредитації-134 чол. 

Для виконання навчального процесу використовуються навчальні бази 17 кафедр, що проводять заняття на факультеті. 

Навчальні і навчально-тематичні плани розробляються колективами відповідних кафедр для кожного профілю слухачів по відповідних дисциплінах. Тематика навчально-тематичних планів систематично вдосконалюється з урахуванням досягнень науки, передового досвіду, умов економічного розвитку суспільства. 

У відповідності з навчальними планами та програмами кафедри, які беруть участь у проведені занять, забезпечують слухачів методичним матеріалом і дають рекомендації по навчальній літературі. 

Для читання лекцій за факультетом постійно закріплені дві лекційні аудиторії на 25 і на 45 місць. У разі необхідності використовується актова зала на 360 місць. 

З метою підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету на факультеті розробляється п’ятирічний план-графік підвищення кваліфікації викладачів, котрий щорічно уточнюється у відповідності із змінами у складі викладачів кафедр. 

З питань інноваційної діяльності у навчальному процесі факультет працює над розробкою методики проведення тренінгів із слухачами за розробленими демонстраційними проектами, складання бізнес-планів для організації виробничих підрозділів громадського та приватного рівнів, розробкою методик організації та проведення занять в нових умовах виробництва з питань застосування високих технологій вирощування сільськогосподарських культур, сучасних технологій обслуговування та ремонту сільськогосподарської і енергосилової техніки та інше. 

На факультеті впроваджені заходи для безпосередньої роботи в господарствах, а також підготовлені договори з районними управліннями сільського господарства з метою підтримки цієї роботи, тобто організації навчання в період проведення нарад із спеціалістами в масштабах адміністративного району з демонстрацією виставок досліджень науки і передової практики. Ця діяльність дає можливість залучити до навчань більш ширший контингент спеціалістів, збільшить час їх спілкування в період навчання з професорсько-викладацьким складом і своєчасно довести до відома фахівців агропромислового сектора інформацію з питань сучасних технологій, нової техніки; податкового законодавства, соціального і трудового законодавства; сучасних форм організації праці та багато іншої інформації.