Інститут інноваційного менеджменту

Інститут інноваційного менеджменту

Інститут інноваційного менеджменту (ІІМ) Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка створено наказом МінАП від 09.07.2002 р. за №184.

            В інститут входять наступні структурні підрозділи: 
            • Методологічний центр новаторської діяльності (МЦНД) 
            • Центр інформаційних технологій (ЦІТ) 
            • Кафедра ЮНЕСКО „Філософія людського спілкування” (ЮНЕСКО) 
            • Факультет підвищення кваліфікації (ФПК)

            Головна мета створення: 
            Прискорення впровадження в агропромисловому комплексі України технологій сталого розвитку як в підприємницькій сфері (виробництві), так і сфері забезпечення високого рівня життя, перш за все, сільських громад, а також підвищення якості освіти в контексті сталого розвитку. 
      Інститутом застосована методологія філософсько-теїстично-науково-практичної творчості, яка створює передумови вирішення проблем сталого розвитку. При чому філософський підхід базується на національному підґрунті. Світоглядні та технологічні основи діяльності сталого розвитку показані на рис.1. Інституалізація реалізації ідеї визначена наведеним наказом МінАП щодо створення в ХНТУСГ Інституту інноваційного менеджменту, а також створенням Фонду „Григорій Сковорода-300”. 

      Інститутом інноваційного менеджменту разом з Департаментом освіти і науки Мінагрополітики у співпраці з низкою аграрних вищих навчальних закладів, наукових установ і інших організацій робиться спроба ліквідувати недолік сучасного підходу щодо проведення кадрової політики за рахунок зміни ціннісних основ українського просвітництва, що пропонується у проекті Державної цільової програми. Наприклад, частково, це закладається у предметі „Управління новаторською діяльністю за сковородинським підходом”. Практичне втілення у життя зміни ієрархії цінностей закладено у Великому Проекті „Григорій Сковорода-300” (2002-2022 рр. - далі Проект), як демонстраційної частини зазначеної програми. 

      Актуальність програми в цілому і зазначеного Проекту визначається фундаментальною проблемою і метою. 

      Фундаментальна проблема в епоху глобалізації, яка розкривається в концепції Проекту, обумовлена викликами людству, Україні (в тому числі, і агропромисловому комплексу), кожній людині. Вона (фундаментальна проблема) для українців породжена світовим технологічним розвитком, ціннісними орієнтаціями народів, що вступили в протиріччя з фактом глобалізації, фактом появи незалежної України, необхідністю подолання бідності, вирішення проблем виживання та здійснення розвитку в гармонії з природою. 

      Ідея вирішення зазначеної фундаментальної проблеми і досягнення мети полягає в поєднанні управління процесом сталого розвитку з управлінням процесом впровадження високих технологій (хай-тек, хай-хьюм і хай-сенсоро) з опорою на українську національну ментальність, національну філософську думку, перш за все, на вчення Сковороди. 

      Гіпотеза вирішення даної проблеми і реалізація ідеї полягає у тому, що при розгортанні технологічної діяльності необхідна заміна існуючої євроатлантичної найвищої граничної цінності, яка направлена на максимальне споживання, на найвищу граничну цінність, орієнтовану на щастя окремої людини або громади. 

      В Проекті, в тому числі, в його просвітницькій частині, передбачається опрацювання комплексу експериментальних та теоретичних досліджень за згаданою методологією, з використанням досягнень теорії управління проектами, синергетики, дидактики тощо. Але основою Проекту є практика. 

      Важливу роль у процесах впровадження відіграє трансфер технологій і якість підготовки кадрів. Поєднання цих факторів інститутом досягається, частково, застосуванням технологічного кейс-методу. Так, за державним замовленням інститут в 2005-2006 рр. виконує науково дослідну роботу щодо формування методичної основи та складання технологічних кейсів на прикладі різних галузей агропромислового комплексу.