Комітет у справах молоді і спорту

Голова комітету– МОІСЄЄВА Наталія Іванівна, кандидат філософських наук, доцент.
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських 44, к. 209 (2 поверх)
Телефон: 067-965-63-19

Комітет у справах сім'ї, молоді та спорту було створено у 1994 році рішенням Вченої ради університету.

Мета – вдосконалення системи виховної роботи, координація та підвищення ефективності роботи структурних підрозділів університету і громадських організацій, що задіяні у виховному процесі університету. Підпорядковується комітет безпосередньо ректорові, його роботу координує проректор з науково-педагогічної роботи.

Комітет є структурною одиницею університету, його керівник – членом вченої ради та ректорату.

Комітет здійснює свою роботу у тісній взаємодії з навчально-виховним відділом, профспілковим комітетом, студентським комітетом, директоратами навчально-наукових інститутів (ННІ), радою кураторів та інститутом кураторів-наставників, студентським інститутом новаторської діяльності, радою студентського містечка, бібліотекою, музеєм історії університету, редколегією газети «Світоч знань», гуманітарними кафедрами, студентським клубом, радою ветеранів університету.

До складу комітету входять заступники директорів ННІ з виховної роботи, голова профспілкового комітету, директор студентського містечка, директор студентського клубу, голова спортивного клубу, директор виставково-музейного центру університета, головний редактор газети «Світоч знань», представники гуманітарних кафедр та бібліотеки.